PNI Europe | founders van Klinische Psychoneuroimmunologie

Curriculum +1 Master

Klinische Psychoneuroimmunologie

Let op; psychologische verbindingen worden steeds gelegd in iedere module. Dit geldt ook voor neurologische, endocrinologische en immunologische verbindingen.

Klik hier voor locaties, data, prijzen en inschrijven

Bestaande studenten, let op!

Het curriculum voor jullie master (PNI Plus Master) is iets anders dan de nieuwe +1 master. Klik hieronder voor het curriculum inzake jullie opleiding.

Curriculum PNI Plus Master
 1. Neurodegeneratie en het microbioom
 2. Geslachtsgeneeskunde, kinderen en vergrijzing
 3. P in PNI - Persoonlijkheid kiest de ziekte en op bewijs gebaseerde spiritualiteit en religie in PNI
 4. Leefstijlgeneeskunde
 5. Topsport
 6. Integratie, sociale en bedrijfsmatige PNI

Module 1

Neurodegeneratie en het microbioom

Dag 1

09:00 - 12:30

De universele processen die neurodegeneratieve aandoeningen met elkaar verbinden. De microbiota in alle slijmvliezen.

13:30 - 17:00

Depressie; 5 verschillende vormen, de diagnose en de kPNI-behandeling vanuit metamodellen en werkingsmechanismen.

Dag 2 (Casus)

09:00 - 12:30

Morbus Parkinson; een evolutionair litteken. Filmgeneeskunde, risicofactoren en interventies. Het is niet hopeloos.

13:30 - 17:00

Multiple sclerose; filmgeneeskunde, risicofactoren en interventies. Het is niet hopeloos. Voeding, beweging, psychologie, sociologie en immunologie.

Dag 3

09:00 - 12:30

Autisme; filmgeneeskunde, risicofactoren en interventies. Het is niet hopeloos. Voeding, beweging, psychologie, sociologie en immunologie.

13:30 - 17:00

ADHD; filmgeneeskunde, risicofactoren en interventies. Het is niet hopeloos. Voeding, beweging, psychologie, sociologie en immunologie.

Als je praat herhaal je vaak wat je al weet. Als je luistert, leer je vaak iets nieuws. Dalai Lama
Inhoud

Deze module gaat over het superorganisme. De interactie tussen de microbiota en de mens is zo essentieel dat men er vandaag de dag vanuit gaat dat alle aandoeningen, maar vooral die van de hersenen, voor een groot deel veroorzaakt worden door een pathologisch functionerende darm-microbiota-hersen-darm as.

De fysiologie en pathofysiologie van deze as staat dan ook centraal binnen deze module, zowel theoretisch als praktisch. Daarnaast zal uitgebreid aandacht besteed worden aan de sociale factor binnen de klinische PNI; de impact van het socio-economisch niveau op het functioneren van de “gezondheids-stuurman” of ook wel “health governor” genoemd. Ziektebeelden die protocolair beschreven worden zijn multiple sclerose, Parkinson, Alzheimer, depressie (5 verschillende vormen), autisme en ADHD.

Leerdoelen
 1. Je kent alle niveaus van het superorganisme en behandelt cliënten op deze niveaus.
 2. Je weet dat neurodegeneratie en stoornissen van de functie van het brein de ultieme consequenties zijn van risicofactoren van het moderne leven en u kunt daar invloed op uitoefenen.
 3. Je induceert neuroneogenese bij cliënten met neurodegeneratie en/of stoornissen van de functie van het brein m.b.v. neurospecifieke strategieën die de mindset positief veranderen.
Tools and skills

Het 5 componenten metamodel staat als werktuig centraal binnen deze module en sociale interventietechnieken zijn zo meteen een deel van uw vaardigheids-systeem. Kansloze mensen zijn veel gevoeliger voor chronische ziektebeelden. De capaciteit om mensen kansrijker te maken is daarom inherent aan een therapeut opgeleid in de klinische PNI.

Module 2

Man en vrouw, kind en ouderen

Dag 4

09:00 - 12:30

Vrouwen en mannen; overeenkomsten en verschillen op immunologisch, endocrinologisch, neurologisch en metabool niveau.

13:30 - 17:00

Gender medicine; typische mannen,- en vrouwenaandoeningen, de diagnose en de behandeling.

Dag 5

09:00 - 12:30

Het kind; voor, tijdens en na de zwangerschap. Onvruchtbaarheid, epigenetische programmering, reprogrammering en verwachting.

13:30 - 17:00

Kindergeneeskunde binnen de kPNI; de meest frequente aandoeningen zoals neurodermatitis, darmkrampen, opvoedingsproblematiek, overgewicht.

Dag 6

09:00 - 12:30

De oudere mens; een wereld op zich. Vertraagde fysiologie, telomeren. Mitochondriale veroudering en succesvol verouderen.

13:30 - 17:00

Geriatrie binnen de kPNI; een andere kijk op dementie en Alzheimer, hart,- en vaatziekten, de HPT-as bij oudere mensen.

Een vroege investering in uw kinderen krijg je later dubbel en dwars terugbetaald; goed en kwaad. Anoniem
Inhoud

We gaan in deze module nog dieper in op individualisering van de klinische PNI door kinderen, man en vrouw en de oudere mens van elkaar te onderscheiden. De epigenetica loopt als een rode draad door de hele opleiding en zal tijdens deze module vooral centraal staan. Terwijl rassen eigenlijk niet bestaan, is het verschil tussen kinderen, man en vrouw en de oudere mens zo groot dat klinische PNI-pediatrie, gender medicine en klinisch PNI-geriatrie een noodzaak zijn om de opleiding compleet te maken.

De kennis die je opdoet over de verschillen op neurologisch, endocrinologisch, immunologisch en psychologisch niveau tussen deze vier groepen mensen, zal je helpen om veel effectiever met hen te kunnen werken. Iedere dag zal door een patiëntbehandeling in de praktijk omgezet worden. Samengevat gaat het over kindergeneeskunde, geslachtsgeneeskunde en geriatrie binnen en volgens de kPNI.

Leerdoelen
 1. Je communiceert met cliënten op basis van verschillen in leeftijd, genotype, fenotype en geslacht.
 2. Je weet dat werkingsmechanismen verschillend werken afhankelijk van leeftijd en geslacht en past je kPNI-interventies hierop aan.
 3. Je behandelt chronische aandoeningen m.b.v. anti-aging interventies.
Tools and skills

Een belangrijk werktuig dat je leert te gebruiken binnen deze module is het gebruik van bloedwaarden die je een idee geven over de epigenetische status van de mens. Daarnaast ontwikkel je de vaardigheid om anders om te gaan met een persoon uit één van de vier groepen mensen die behandeld zijn tijdens deze module.

Module 3

De persoonlijkheid in de kPNI 1, religie en spiritualisme

Dag 7

09:00 - 12:30

Persoonlijkheidsprofielen gebaseerd op angst. Jager/Akkerbouwer, Habituator/Non-Habituator, Zonnebloem/Orchidee, Serotonerg/Dopaminerg.

13:30 - 17:00

Persoonlijkheidsprofielen en ziektegevoeligheid; diagnose en behandeling met verschillende interventies verlopend van SFBT tot en met Acceptance Commitment Therapy.

Dag 8

09:00 - 12:30

Stress op de werkvloer en persoonlijkheidskenmerken. Beroepsgeneeskunde en kPNI.

13:30 - 17:00

In de verandering ligt de oplossing en de kleinste verandering maakt het grootste verschil. Hoe gedrag stabiel veranderd kan worden en daarmee leidt tot de enige echte oplossing.

Dag 9

09:00 - 12:30

Spiritualiteit; een onoverkomelijk fenomeen en daarom kun je het maar het beste begrijpen en in je voordeel gebruiken. De wetenschap erachter en de vragen die nog beantwoord moeten worden.

13:30 - 17:00

Religie; wetenschap versus creatisionisme. Religieus reframen en religieuse psychologie.

We live in the best of all possible worlds. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716)
Inhoud

Deze module is gevuld met psychologie en psychiatrie vanuit een evolutionair perspectief. Niets heeft zoveel invloed op de mens als zijn/haar gedachten en gevoelens. De manier waarop we zijn, denken en voelen is sterk beïnvloed door onze evolutionaire achtergrond en vele problemen kunnen daar ook op teruggehaald worden.

Tijdens deze module wordt er uitgebreid aandacht besteed aan evidence based technieken zoals cognitieve gedragstherapie, mindfulness en transgenerationele psychologie. Verschillende psychotechnieken worden in de praktijk getraind en toegepast, steeds na het stellen van een diagnose op neuropsyhologisch en neuroanatomisch niveau. Daarnaast staat persoonlijkheidanalyse, zowel theoretisch als praktisch, centraal; de persoonlijkheid kiest de ziekte. Essentieel voor de toepassing van de P in de PNI zijn alle vorige modules, al ben je tijdens deze modules al reeds meegenomen op de psychologietrein. Het gaat immers om klinische psychoneuroimmunologie en om geneeskunde die werkt.

Leerdoelen
 1. Je past de juiste psychotechniek toe op basis van het vijf componenten model en het tekstcontext-concept.
 2. Je reframed aandoeningen die veroorzaakt zijn door risicofactoren uit het moderne leven m.b.v. de kennis over evolutionair bepaalde gedragspatronen.
 3. Je induceert met behulp van psychosociale aha-ervaringen een zodanige verandering in de hersenen dat ze afscheid moeten nemen van de aandoening.
Tools and skills

De metamodellen tekst/context, de 5 componenten en transgenerationele factoren staan als werktuigen centraal in deze modules. Tal van technieken worden je aangeboden en in de praktijk ook eigen gemaakt. Vergeet niet; de persoonlijkheid kiest de ziekte en de verandering is de oplossing.

Module 4

Leefstijlgeneeskunde

Dag 10

09:00 - 12:30

Introductie in leefstijlgeneeskunde in het algemeen. Risico-inschatting. Wat werkt versus wat niet.

13:30 - 17:00

Verbeteren van therapietrouw, voeding en beweging. Actie versus non-actie. Voeding en beweging; therapietrouw en waarom mensen niet trouw zijn. Deep learning sessies op het niveau van voeding en leefstijl.

Dag 11

09:00 - 12:30

Therapietrouw, beweging en lifestyle. De rol van het reward deficiency syndrome binnen leefstijlgeneeskunde. Verslaving.

13:30 - 17:00

Stressreductie; een eerste vereiste om je leven te kunnen veranderen. Technieken om de sympaticus te dempen. De impact van een gestoord bioritme op lifestyle-interventies. Herstel van en oplossingen voor een gestoord bioritme bij mensen met een sociaal jetlag of wisseldiensten.

Dag 12

09:00 - 12:30

Sitting breaks, seksuele activiteit, sociale interactie en het gebruik van lifestylesupplementen. Vier factoren die alle andere interventies succesvoller maken.

13:30 - 17:00

Intermittent Living; het leefstijl concept dat vele obstakels doet vergeten en evidence based resultaten laat zien. Het optimale universele leefstijl protocol.

The sedentary lifestyle is minimum as deleterious as smoking or obesity. The Lancet series on Physical Inactivity 2016
Inhoud

Tijdens deze module ontwikkel je samen met de docenten een uniek leefstijlprogramma gebaseerd op de kennis waarom mensen niet bewegen, niet goed eten, niet op tijd gaan slapen en wel veel zitten.

De huidige leefstijlprojecten richten zich vooral op voedingsregimes zoals high fat/low carb diëten en andere voedingsinterventies die natuurlijk fantastisch zouden werken als men therapietrouw zou zijn. Deze module geeft daarom niet alleen uitleg over hoe b.v. teveel zitten mensen ziek maakt, maar nog veel meer waarom mensen doen wat ze doen. Vanuit deze kennis kan pas een echt succesvol leefstijlprogramma ontwikkeld worden, waarmee vele ziektes voorkomen zouden kunnen worden, waaronder natuurlijk overgewicht, diabetes type 2, maar waarschijnlijk ook Alzheimer en vele vormen van kanker.

Een leefstijlconcept gebaseerd op het Intermittent Living-model is het uiteindelijke resultaat van deze module gecombineerd met alle andere kennis en praktische vaardigheden die je tijdens de opleiding hebt opgedaan.

Leerdoelen
 1. Je weet waarom mensen leefstijlinterventies, ondanks kennis over negatieve gevolgen van niet bewegen, roken, te veel zitten en te veel eten, niet doorvoeren.
 2. Je gebruikt evidence based leefstijlinterventies in de juiste vorm, frequentie en hoeveelheid.
 3. Je maakt cliënten therapietrouw m.b.v. specifieke interventies gebaseerd op uw kennis over therapietrouw.
Tools and skills

De belangrijkste vaardigheid die je tijdens deze module leert is de capaciteit om mensen op de juiste wijze te motiveren en daarmee leefstijltrouw te maken. Daarnaast leer je om een aantal voedingstabellen (werktuig) te gebruiken voor de ontwikkeling van een ketogene status, waarmee o.a. de hersenen weer nummer 1 worden in de hiërarchie van biologische prioriteiten.

Module 5

(Top) sport en kPNI

Let op; darts toernooi en YoYo test

Dag 13

09:00 - 12:30

Evolutionaire aspecten van sport en beweging. Energie en energieverdeling. Basiskennis voor het begeleiden van topsporters.

13:30 - 17:00

De meest essentiële neuro-psycho-emotionele factoren binnen de topsport; actiecrisis versus de flow en de clutch.

Dag 14

09:00 - 12:30

Voeding en suppletie; wat werkt echt. Evidence based voedings,- en supplementatie sportwetenschap. PQQ, Vitamine B1, creatinine, koolhydraten ja/nee.

13:30 - 17:00

Hand cooling, zittijd, motivatie, schuld, schaam en het bioritme. Zes factoren die de blessuregevoeligheid beïnvloeden en het succes mede bepalen.

Dag 15

09:00 - 12:30

Hoe mensen te begeleiden op het niveau van prestatieverbetering en blessure preventie; high volume versus high intensity.

13:30 - 17:00

Blessurebehandeling in topsport; de kunst van de juiste diagnose, het aanzetten van de juiste wondgenezing en de impact van de maatschappij. Sportgeneeskunde binnen de PNI.

Ieder nadeel heb zijn voordeel Johan Cruyff
Inhoud

Topsport is niet meer uit ons leven weg te denken. Profvoetbal is op dit moment het bedrijf met de grootste economische omzet wereldwijd. Niet alleen topsport is hip, bewegen op zich is een hot topic. Deze module gaat dan ook over de meest belangrijke aspecten die binnen de (top)sport een rol spelen. Thema’s zoals blessurepreventie/behandeling, de verbetering van de prestatie, mentale tolerantietraining, talentanalyse, voeding in de topsport en thermoregulatie worden in de diepte besproken, waarbij de kennis direct vertaald wordt in praktische tips en technieken.

Deze module is vol met grote verrassingen die direct bruikbaar zijn om als kPNI therapeut ook succesvol te zijn binnen de sportwereld. Natuurlijk worden alle processen die trainbaar zijn ook besproken op het gebied van anatomie, neurologie, endocrinologie en immunologie. Verder worden een aantal essentiële psycho-emotionele problemen binnen de topsport zowel theoretisch als praktisch onder de aandacht gebracht, waarvan eenzaamheid een leidend voorbeeld is. Een fascinerend thema binnen deze module is de manier waarop we topsporters in een status kunnen krijgen die de 'clutch' wordt genoemd. Roger Federer, Tiger Woods en Michael Jordan zijn daar voorbeelden van.

Leerdoelen
 1. Je begeleidt topsporters op integrale wijze, van blessurepreventie, via voeding en andere lifestyle-interventies tot en met prestatieverbetering.
 2. Je herkent sterktes en zwaktes van zowel individuele sporters als teams.
 3. Je optimaliseert het prestatievermogen van individuele sporters via het gezond maken van de organisatie waarvan hij of zij deel uitmaakt.
Tools and skills

Meten is weten. Niets is meer waar binnen de topsport dan deze zin. Moet ik nou wel of geen water drinken tijdens de wedstrijd? Wat moet ik eten voor de match? Wel of geen seks? Al deze vragen noden tot gefundeerde antwoorden en om die antwoorden te creëren leer je om meetinstrumenten te gebruiken waarmee de VO2 max gemeten kan worden, het waterverbruik en het energieverbruik per bepaalde tijdseenheid. Daarnaast ontwikkel je de vaardigheid om blessurepreventieve en curatieve trainingsprogramma’s te ontwikkelen op basis van de psychologische, fysiologische en fysionomische kenmerken van de te begeleiden (top)sporters.

Module 6

De Finale; integratie van de leerstof

Dag 16

09:00 - 12:30

Integratie 3 jaar kPNI; wat voor praktijk wil ik?

13:30 - 17:00

kPNI op school; wat is evidence based en hoe het te implementeren. Sitting breaks? Voeding?

Dag 17

09:00 - 12:30

kPNI in de maatschappij. USP’s van PNI in vergelijking met andere wetenschappen. Business consulting.

13:30 - 17:00

kPNI en besluitvorming. Hoe kiezen mensen en welke sociale factoren hebben daar invloed op? Sociale geneeskunde binnen de klinische PNI.

Dag 18

09:00 - 12:30

En hoe nu verder. Het verzamelen van big data. Wetenschappelijke publicaties. De grote diagnose en therapiekast van 64 laden.

13:30 - 14:30

Voorbereiding examen.

14:30 - 16:30

Multiple choice examen.

16:30 - 17:00

Vragen, opmerkingen, laatste woorden en einde van een prachtige reis naar een lang en verslavend PNI leven.

Alleen een integrale manier van denken kan leiden tot een andere (nog) betere wereld; klinische PNI als levensfilosofie. Anoniem
Inhoud

kPNI kan probleemloos gezien worden als een levensfilosofie die voeding, beweging en gedrag met elkaar verbindt, steeds gebaseerd op evolutionair denken.

Alleen een integrale manier van denken kan onze zo complexe wereld in kaart brengen en eventueel zorgen voor duurzame veranderingen. De groenen willen graag de natuur beschermen, de rechtsen de economie en de Partij voor de Dieren wil eigenlijk dat we alleen nog planten eten. Volgens de kPNI heeft iedereen gelijk en is een consensus altijd mogelijk.

Het leren observeren vanuit meer dan drie gezichtspunten is dan ook een vereiste om echt grote problemen op te kunnen lossen. Daarbij is het dan een vereiste om niet alleen te weten wat veranderd behoort te worden, maar ook hoe dat werkt (werkingsmechanismen) en waarom het werkt zoals het werkt. Aan deze drie eisen voor een filosofie wordt door de kPNI volgens PNI Europe meer dan voldoende voldaan.

Leerdoelen
 1. Je bent een psychoneuroimmunologisch denkend, voelend, gedragend en werkend mens geworden.
 2. Je past je kennis en vaardigheden als kPNI-therapeut toe op individueel, familiair, bedrijfs- en/of maatschappelijk niveau.
Tools and skills

Alle instrumenten en vaardigheden ontwikkeld in drie jaar reizen door en met de klinische PNI volgens PNI Europe.

Loading...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, velit?

ok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, velit?

ok annuleren
Videolezingen: The Human Microbiome

De video's zijn alleen per stuk te bestellen en af te rekenen. Maak hieronder je keuze.

Stel je vraag

Privacyvoorwaarden *

Intermittent Living

Breng met Leo een hele week door in Gorbea Natural Park, Spanje en leef volgens de filosofie van Intermittent Living.

Met slechts een beperkt aantal plekken, dus schrijf je nú in!

Loading...
Hotel Etxegana, Gorbea Natural Park in Spanje

Wegen Leo Pruimboom en Natura Foundation scheiden zich.

Nieuws - 1 september 2019

Hallo alle studenten, ex-studenten en toekomstige studenten,

Jullie weten allemaal waarschijnlijk al dat ik me gescheiden heb van Natura Foundation. Dat is in super goede stijl gedaan met maar 1 doel; de PNI de aandacht geven die het verdient. We gaan verder met groeien en nog meer evidence based worden. Onze wetenschappelijke commissie is zeer krachtig en dat heeft zijn weerslag op nog meer kwaliteit. Tot gauw bij een nieuwe cursus, een nascholing of als Intermittent Living Coach.

Leo Pruimboom

Maak kans!

Op een gratis plaats binnen de opleiding tot Intermittent Living Coach!

Bij inschrijving voor kPNI 1 of kPNI 2 ding je, via een loting door een onafhankelijke instelling, mee naar een gratis plaats voor de opleiding Intermittent Living Coach.

De opleiding wordt geheel intern verzorgd. Dit betekent dat de opleiding plaatsvindt in een hotel en dat je zowel theoretisch als praktisch een echte Intermittent Living coach wordt.

Schrijf je dus zo snel mogelijk in voor de opleiding kPNI!

Meer informatie over de opleidingen

Let op: één gratis deelnemer per Intermittent Living Coach opleiding in België of Nederland.

Locaties en data

Lopende opleiding PNI Plus Master

Locatie
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist
www.woudschoten.nl

Data
Module 4: 2, 3 & 4 sep 2019
Module 5: 7, 8 & 9 okt 2019
Module 6: 16, 17 & 18 dec 2019

--

Locatie
Mauritz Grand Café | Restaurant, Hotel, Salon
Landpoortstraat 24
4797 AN Willemstad
www.mauritzwillemstad.nl

Datum
Module 6: 17, 18 & 19 sep 2019

Bel mij terug

Vragen?

Leo belt je met plezier terug.
Privacyvoorwaarden *

Boeken als spreker