Klinische Psychoneuroimmunologie en muziek
Wetenschap

Klinische Psychoneuroimmunologie en muziek

Muzikanten moeten worden beschouwd als, op hoog niveau, presterende topsporters, die enorme eisen stellen op fysiek, emotioneel, mentaal, cognitief en sociaal vlak. De werklast van musici wordt beïnvloed door meerdere factoren.

Waaronder oefentijd, licht, tijd voor optredens, stress bij optredens, extreme concurrentie, slechte voeding, doorspelen met pijn, slaapstoornissen, lage inkomens, hoge kosten, slechte sociale omgeving / gezin, gebrek aan erkenning (slechts een paar zijn echt bekend), neiging tot verslaving en eenzaamheid. Deze werklast kan verschillende problemen veroorzaken, waaronder spier- en skeletaandoeningen, psychiatrische stoornissen (bijv. prestatie-angstsyndroom en obsessief perfectionisme) en, zoals eerder vermeld, een neiging tot verslavend gedrag.

Het lijkt erop dat 50% tot 80% van alle musici last heeft van matige/ernstige lichamelijke problemen. 20% van een depressie en meer dan 24% van de muzikale uitvoeringsangst. Een andere, veel minder erkende, risicofactor die bij bepaalde personen problemen veroorzaakt, houdt verband met negatieve connotaties van inferieure technische competentie volgens collega's.

Preventie van al deze ziekten is mogelijk door verbetering van vele variabelen, waaronder voeding, fysieke conditie, mentale training en psychosociale training van vooraanstaande personen in de muziekindustrie. Preventie en genezing kunnen alleen optimaal zijn wanneer letsels verklaarbaar zijn door middel van wetenschappelijk bewezen werkingsmechanismen. Het lijkt erop dat lage stresstolerantie, endotoxemie en laaggradige ontstekingsprocessen aan de basis liggen van de ontwikkeling van de ziektegevoeligheid van musici. Het gebruik van integratieve therapieën op basis van klinische psychoneuroimmunologie moet daarom worden overwogen bij de behandeling van musici, waaronder zangers en dansers. kPNI integreert de meeste mogelijke mechanismen bij chronische ziekten. De therapieën zijn gebaseerd op voeding, beweging, mentale/sociale training en slaapregulatie met behulp van de minst toxische interventies in de (sport)geneeskunde.

Loading...

Stress, voedselinname, emoties, prestatieangst en ontstekingen, etc.

Het is bekend dat musici kunnen lijden aan meerdere kwalen, die vaak niet volledig genezen, wat weer leidt tot verlies van oefentijd en inkomen (Schaefer 2012). Muzikanten moeten worden beschouwd als topsporters met één groot verschil; daar waar topsporters toegang hebben tot allerlei professionele hulp (psychologen, voedingsdeskundigen, sportfysiotherapeuten, enz.), hebben muzikanten dat normaal gesproken niet (Chan 2014).

Risicofactoren die de gezondheid van de muzikant beïnvloeden, variëren van fysieke overbelasting, slechte voeding, slaapstoornissen tot prestatiestress (tabel 1). Muzikanten worden geconfronteerd met extreme concurrentie, relatief lage verdiensten en hoge levenskosten (Pinheiro 2009). Vaak hebben ze ook last van negatieve feedback van hun leeftijdsgenoten, waardoor de dagelijkse stress toeneemt en de gevoeligheid voor chronificatie van een ziekte, inclusief spier- en skeletaandoeningen, toeneemt (Chan 2014).

De slechte psychosociale begeleiding van musici en de negatieve feedback van hun leeftijdsgenoten leidt vaak tot schaamtegevoelens en professionele "domheid", waardoor het zoeken naar een goede medische gezondheid niet mogelijk is (Chimenti 2013). Het uiteindelijke gevolg is dat mensen met pijn blijven spelen, hun techniek steeds meer achteruit gaat en ze hun geblesseerde lichaam nog meer belasten (Hansen 2006).

Drie van de meest schadelijke ziekteveroorzakende factoren in het leven van musici zijn hun slechte voedselinname (inhoud, timing en frequentie), slechte hydratatie en een volledig verstoord bioritme. Muzikanten eten vaak niet, eten te vaak kleine hoeveelheden (eetfrequentie), eten fastfood en misschien nog wel schadelijker, eten op verkeerde momenten. Terwijl de inhoud van de maaltijden al lang als mogelijk schadelijk wordt beschouwd, zijn het de frequentie en de timing van de maaltijden, die als risicofactoren voor blessures en ziekten worden onderstreept (Mattson 2014).

Inleiding in de kPNI

4-daagse opleiding €757

Fundamenteel inzicht in de basis van complexe werkingsmechanismen en hoe alle lichamelijke systemen met elkaar verbonden zijn. Dr. Leo Pruimboom en Tom Fox leren je in 4 dagen de basis van de klinische Psychoneuroimmunologie.

Krijg inzicht in de thema’s:

  • Voeding als medicijn
  • Kwantumfysica en bewustzijn
  • Medische fysiologie en biochemie
  • Biologie van het bioritme en timing van voedsel
  • Beweging en gedrag

Muzikanten is geadviseerd om vaak te eten en hoge glykemische lading voedingsstoffen te consumeren tijdens hun laatste maaltijd voor de prestatie, met inbegrip van volkoren granen, pasta, rijst, aardappelen, energierepen, groenten en fruit. Een kleine snack voor het optreden is ook aanbevolen (Dick 2014). Deze gegevens zijn gebaseerd op in 2003 gepubliceerde artikelen (Moseley L, Lancaster GI, Jeukendrup AE. Effecten van timing en de timing van de pre-oefening van de inname van koolhydraten op de daaropvolgende metabolisme en fietsprestaties. Eur. J. Appl. Physiol. 2003; 88:453Y8.), wat eigenlijk als achterhaald moet worden beschouwd.

De huidige stand van zaken in de sportwetenschap beschrijft totaal verschillende scenario's om optimale fysieke prestaties en, nog belangrijker, mentale scherpte te behouden wanneer daar om wordt gevraagd (Depner 2010, Guerra 2010). Het is bewezen dat een laag glykemisch belastingsdieet, een hogere meervoudig onverzadigde vetinname en een lage eetfrequentie de geestelijke gezondheid, de concentratiecapaciteit en de bescherming tegen letsel verhogen (Varady 2007, Mattson 2005).

Hoe dan ook, het is belangrijk dat muzikanten zorgvuldig omgaan met hun dagelijkse voeding om de weefselcondities in stand te houden, ontstekingen te voorkomen en de wondgenezing te optimaliseren (zie het hoofdstuk over resoleomics).

RisicofactorMuzikantLetsel

Slechte techniek

Alle (blessures specifiek voor instrumenten, dansers, zangers)

Tendinitis, bursitis, overbelastingssyndroom (hypoxie maar geen ontsteking), hernia nuclei pulposi, dystonie, dystonie

Craniomandibulaire aandoeningen (die hoofdpijn, migraine, migraine veroorzaken)

Verkeerde houding

Instrumentenspelers

Idem als slechte techniek

Gebrek aan pauze

AlleIdem

Oefentijd

AlleIdem

Licht

Alle

Idem + oogaandoeningen

Temperatuur van de omgeving

Alle

Idem, Longziektes, virale infecties

Slechte verdiensten

Alle (beginners)

Allemaal, angststoornissen, prestatieangst, perfectionisme, obsessieve stoornis van het perfectionisme

Constante negatieve feedback

Alle

Idem, depressie, dystonie

Slechte nachtrust

Alle

Idem, depressie, dystonie

Slechte voedselinname

Alle

Alle, slechte wondgenezing, chronificatie

Timing van eetmomenten

Alle

Idem als slechte voedselinname

Maaltijdfrequentie

Alle

Idem als slechte voedselinname

Prestatiestress

Jongeren, eerste partij, solisten

Idem, in het bijzonder dystonie

Sociaal isolement

Niet erkende kunstenaars

Alle

Nauwelijks vakantie

Alle; in het bijzonder solisten

Idem

Extreme concurrentie

Orkestleden, dansers en danseressen

Blessures door overbelasting, slechte wondgenezing

Angst voor blessures die het einde van de carrière betekenen

"Alle"Alle

Roken

Rock zangers en zangeressen, Jazz artiesten.

Kanker, vroegtijdig overlijden

Gebrek aan lichaamsbeweging (aërobe/gewichtheffen)

AlleAlle

Leidende instrumenten

Leidende muzikanten

Alle

Geluidsvolume

Orkest, (opera) zangers en zangeressen

Gehoorverlies, hart- en vaatziekten

Slecht onderhouden instrumenten

Alle

Blessures tgv overbelasting, tendinitis

Slecht ontworpen instrumenten

Alle

Blessures tgv overbelasting, slijmbeursontsteking, rugproblemen

Onzekere banen

Alle

Alle, psychiatrische stoornissen.

Sociaal isolement

Alle

Alle, psychiatrische stoornissen

Slechte relaties

Alle

Alle, psychiatrische stoornissen

Table 1.

Muzikant zijn legt een grote druk op meerdere menselijke systemen die de algehele gezondheid beïnvloeden.

Een van de meest indringende gewoonten in de muziek is het feit dat een muzikant, als hij eenmaal professioneel is geworden, normaal gesproken geen technische lessen meer volgt of een technische correctie krijgt. Slechte techniek leidt vaak tot een van de meest gevreesde aandoeningen in de sport in het algemeen, maar vooral in de muziek; muzikantendystonie (Clark 2014).

Focale dystonie bestaat uit ongecontroleerde beweging van ledematen (vaak vingers of polsen) die optreedt bij een specifieke motorische taak. Zelfs een lichte focale dystonie kan een carrière ontsporen door de nauwkeurigheid die van instrumentalisten wordt gevraagd (Schaefer 2012). Focal dystonie is vaak de niet erkende oorzaak van acuut verlies van vaardigheden bij musici en treft strijkers (handen, schouder), pianisten (handen), blaasinstrumententalisten (gezichtsspieren) en zelfs zangers (stembanden, Dick 2013).

Een verscheidenheid van therapeutische opties is beschikbaar om de aandoening te behandelen. Denk dan aan medicijnen, biofeedback, manipulatieve en bewegingstherapie, ontspanningstechnieken, het uitrekken en het versterken van programma's, veranderingen in materiaal en techniek, het spalken, het injecteren van BoTox en chirurgie.

Geen enkele aanpak is statistisch superieur gebleken en daarom is een geïntegreerde aanpak vaak noodzakelijk om tot een beter resultaat te komen. Wij adviseren daarom een integrale behandeling op basis van klinische PNI en volgens het zogenaamde BERN-concept, voorgesteld door Esch et al. (Esch 2010) en door onszelf aangepast (figuur 1). De huidige stand van de techniek geeft aanwijzingen voor twee mechanismen/etiologische factoren voor dystonie.

De eerste beschrijft de invloed van perifere factoren op de ontwikkeling van dystonie bij musici (leynse 2014). Zij stellen dat dystonie wordt veroorzaakt door een conflict tussen de centrale (lees hersenen) eisen en de perifere beperkingen van de eisen die aan de instrumenten worden gesteld. Moeilijkheden bij het spreiden van de vingers van pianisten of moeilijkheden bij het bewegen van de vingers afzonderlijk bij gitaristen vereisen compenserende bewegingen om de centrale hersenen te bedekken, om de taak uit te voeren. Hoe meer compensatie nodig is, hoe groter de mogelijkheid voor de ontwikkeling van de zo gevreesde dystonie.

De tweede verklaring voor dystonie is gebaseerd op gedragswaarnemingen (Ioannou 2014). Angst, perfectionisme en stresskenmerken verhogen de kans op de ontwikkeling van dystonie met een factor 6, maar treffen slechts 50% van de dystoniepatiënten. De auteurs stellen dat deze resultaten een afspiegeling zijn van twee verschillende maladaptieve processen (Iioannou 2014). Dit zou de dubbele verklaring voor dystonie, zoals hierboven vermeld, ondersteunen. Het totaalbeeld is waarschijnlijk nog complexer met een mogelijke derde groep die beide mechanismen als oorzaak van hun dystonie combineert.

Loading...
Figuur 1 - Dystonia in muzikanten. De ergste nachtmerrie

Wat de reden van hun blessures en ziekten ook is, het lijkt duidelijk dat de hoge werkdruk die musici ervaren op fysiek en mentaal niveau, vraagt om een integrale behandelaanpak waarbij letselpreventie, stressmanagement en verbetering van de wondgenezing centraal moeten staan. In de volgende hoofdstukken worden de mogelijke interventies besproken, die voldoen aan de eisen van een optimale integrale behandeling.

Stressmanagement

Behavior
Including pleasurable activities, social interaction, social support, friendship, love, healthy communication, arts and creativity, pacing, cognitive behavioral therapy, motivational and positive psychology.

Exercise
Aerobic and anaerobic physical activity.

Relaxation
Including meditation, spirituality/belief, sleep hygiene

Nutrition
Diet, including supplements - if indicated

Figuur 3 - Het BERN-concept van stresshantering in het algemeen en bij musici in het bijzonder (aangepast vanaf Esch 2010).

Tot slot beïnvloedt het feit dat je een muzikant bent ook de levensverwachting, afhankelijk van geslacht en muziektype. Vrouwen leven langer dan mannen, wat niet verwonderlijk is als je naar de normale bevolking kijkt. Manlijke instrumentalisten hebben een relatief korte levensverwachting met een gemiddelde van 70 jaar (vergeleken met de algemene bevolking = 78 jaar, Zharinov 2014). Interessant genoeg hebben vrouwelijke harpspelers de langste levensverwachting, terwijl vrouwelijke rockmuzikanten een extreem verkorte levensduur hebben (37,7 jaar). Het lijkt duidelijk dat het muzikant zijn een zware last legt op individuen. Een optimaal preventief programma is nodig om de gezondheid en levensduur van deze zeer speciale groep mensen te verbeteren.

Wondgenezing, verbetering van de stresstolerantie, resoleomica en bioritme

Blessures bij musici zijn, zoals gezegd, veelvoorkomend en zeer vaak langdurig. Het lijkt duidelijk dat het basismechanisme achter de gevoeligheid voor slechte wondgenezing gebaseerd is op laaggradige ontstekingen (Pilger 2014, Felger 2014). De lage graadontsteking (LGI) is een staat van een ononderbroken geactiveerd aangeboren immuunsysteem in de bloedsomloop (Ruiz 2013). Deze toestand vraagt een enorme hoeveelheid energie die een energietekort in de spieren en zelfs in de hersenen veroorzaakt (Pruimboom 2011). LGI kan worden veroorzaakt door prestatieangst, endotoxemie (verhoogde doorlaatbaarheid van darmen en andere barrières), gebrek aan omega 3 vetzuren en andere antropogene ontstekingsbevorderende risicofactoren (Ruiz 2014, Ruiz 2013, Bosma 2012, Egger 2012a, Egger 2012b, Pruimboom 2011). Veel, zo niet al deze risicofactoren zijn aanwezig bij musici, waaronder slechte voeding / snelle voedselinname, slechte slaap, drugsgebruik, hoge alcoholinname, roken en gebrek aan lichaamsbeweging.

Wondgenezing en stressbestendigheid worden beïnvloed door vele voedingsfactoren, waarvan omega 3 vetzuren van bijzonder belang zijn. Omega 3 vetzuren verbeteren de stemming, concentratie, wondgenezing en stressbestendigheid (Wellhauser 2014, Rosenblat 2014, Tan 2012). Andere voedingsstoffen die behoren tot de zogenaamde "hersenvoeding" zijn jodiumrijke voedingsmiddelen zoals schelpdieren en groene algen, vitamine D en selenium (Gomez-Pinilla 2008).

Het is daarom van groot belang dat de muzikant in de behoefte aan hersenvoedingsstoffen voorziet door een hoge inname van vis en andere voedingsstoffen uit de zee.

Conclusie

Muzikant zijn legt een grote druk op meerdere menselijke systemen die de algehele gezondheid beïnvloeden. Naast blessures van verschillende spieren en gewrichten hebben musici ook last van psychische stoornissen, sociale isolatie en dystonie. Veel factoren hebben een synergetische invloed op de gezondheid en het welzijn en interventies moeten daarom integratief zijn. Lichaamsbeweging, zitpauzes, een motiverend klimaat en sociale ondersteuning zijn de basis van het totale aantal mogelijke interventies. Naast deze algemene oplossingen zijn regulering van het bioritme door het gebruik van blauwlichtfilters en melatonine en voedingsadviezen essentieel, niet alleen om te beschermen tegen ziekten, maar zelfs om een normale levensverwachting te behouden.

--

Dr. Leo Pruimboom

Inleiding in de kPNI

4-daagse opleiding €757

Fundamenteel inzicht in de basis van complexe werkingsmechanismen en hoe alle lichamelijke systemen met elkaar verbonden zijn. Dr. Leo Pruimboom en Tom Fox leren je in 4 dagen de basis van de klinische Psychoneuroimmunologie.

Krijg inzicht in de thema’s:

  • Voeding als medicijn
  • Kwantumfysica en bewustzijn
  • Medische fysiologie en biochemie
  • Biologie van het bioritme en timing van voedsel
  • Beweging en gedrag

Deel dit artikel


Loading...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, velit?

ok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, velit?

ok annuleren

Stel je vraag

Privacyvoorwaarden *

Intermittent Living

Breng met Leo een hele week door in Gorbea Natural Park, Spanje en leef volgens de filosofie van Intermittent Living.

Met slechts een beperkt aantal plekken, dus schrijf je nú in!

Loading...
Hotel Etxegana, Gorbea Natural Park in Spanje

Wegen Leo Pruimboom en Natura Foundation scheiden zich.

Nieuws - 1 september 2019

Hallo alle studenten, ex-studenten en toekomstige studenten,

Jullie weten allemaal waarschijnlijk al dat ik me gescheiden heb van Natura Foundation. Dat is in super goede stijl gedaan met maar 1 doel; de PNI de aandacht geven die het verdient. We gaan verder met groeien en nog meer evidence based worden. Onze wetenschappelijke commissie is zeer krachtig en dat heeft zijn weerslag op nog meer kwaliteit. Tot gauw bij een nieuwe cursus, een nascholing of als Intermittent Living Coach.

Leo Pruimboom

Maak kans!

Op een gratis plaats binnen de opleiding tot Intermittent Living Coach!

Bij inschrijving voor kPNI 1 of kPNI 2 ding je, via een loting door een onafhankelijke instelling, mee naar een gratis plaats voor de opleiding Intermittent Living Coach.

De opleiding wordt geheel intern verzorgd. Dit betekent dat de opleiding plaatsvindt in een hotel en dat je zowel theoretisch als praktisch een echte Intermittent Living coach wordt.

Schrijf je dus zo snel mogelijk in voor de opleiding kPNI!

Meer informatie over de opleidingen

Let op: één gratis deelnemer per Intermittent Living Coach opleiding in België of Nederland.

Locaties en data

Lopende opleiding PNI Plus Master

Locatie
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist
www.woudschoten.nl

Data
Module 4: 2, 3 & 4 sep 2019
Module 5: 7, 8 & 9 okt 2019
Module 6: 16, 17 & 18 dec 2019

--

Locatie
Mauritz Grand Café | Restaurant, Hotel, Salon
Landpoortstraat 24
4797 AN Willemstad
www.mauritzwillemstad.nl

Datum
Module 6: 17, 18 & 19 sep 2019

Bel mij terug

Vragen?

Leo belt je met plezier terug.
Privacyvoorwaarden *

Boeken als spreker